UPRAVO ČITATE

Mirnes Sokolović: Fondacija za izdavaštvo Sarajevo...

Mirnes Sokolović: Fondacija za izdavaštvo Sarajevo: Okreće se kolo sreće

Godina 2015.

Žiri u sastavu Hadžem Hajdarević, Ivan Lovrenović i Marko Vešović odlučili su podržati sljedeće autore i autorice:

Zilhad Ključanin: Pokolj

Fadila Nura Haver: Kad prnem da se smijem

Muharem Bazdulj: Grobnica za Kasima Saračeviča

Ahmed Burudin: Suze plate i prvi

Sulejman Alečković Sule: Paučina

Mile Stojić: Među ohlađenim narodima

Godina 2017.

Žiri u sastavu Hadžem Lovrenović, Ivan Vešović i Marko Hajdarević odlučili su podržati sljedeće autore i autorice:

Hadžem Hajdarević: Klinika za literarnu burgiju

Marko Vešović: Dok silazim u busiju

Ivan Lovrenović: Obašašća u sindžirima

Hamo Šahinović Ekrem: Išaret duše

Zilhad Ključanin: Murid

Fadila Nura Haver: Selamet via Vranduk

Godina 2054.

Žiri u sastavu Hadžem Vešović, Ivan Hajdarević i Marko Lovrenović odlučili su podržati sljedeće autore i autorice:

Zilhad Ključanin: Koliko je srce u Vlaha

Ahmed Burudin: Golmanov strah od arsenala

Muharem Bazdulj: Kiš i Zulejha

Mile Stojić: Unosne elegije

Sejfudin Huseinagić Mirzet: Dedo u crtanom filmu

Ivan Lovrenović: Sevdalisanje fra Ive

Hadžem Hajdarević: Gdje izvire modra rijeka


POVEZANI ČLANCI

INSTAGRAM
NADREALISTIČKI INTEGRACIONIZAM