UPRAVO ČITATE

Preporučujemo: Patriotski magazin ‘Kulin ban...

Preporučujemo: Patriotski magazin ‘Kulin ban’

Došlo je do svojevrsnog stapanja dvaju naslova – la part du diable – tako da se u vrhu, umjesto regularnog imena autora i naslova (Vuk Stefanović Karadžić, Crven ban), volšebnom simbiozom, pojavio nevjerovatni naslov: patriotski magazin Kulin ban.

U prodaji je novo izdanje zbirke erotske narodne poezije Crven ban koju je priredio Vuk Stefanović Karadžić.

Knjiga se prodaje po nevjerovatno povoljnoj cijeni zbog fatalnog propusta na naslovnici: naime neshvatljivom greškom došlo je do svojevrsnog stapanja dvaju naslova – la part du diable – tako da se u vrhu, umjesto regularnog imena autora i naslova (Vuk Stefanović Karadžić, Crven ban), volšebnom simbiozom, pojavio nevjerovatni naslov: patriotski magazin Kulin ban.

Ponajprije zbog povoljne cijene preporučujemo ovu knjigu, nadajući se da ta greška možda i nije tako velika, te da će slučaj ili dobri duh Euterpe, koji bdije nad rukopisima i štiti ih od svakog zla, udesiti da ova greška, kao rana, sama od sebe zacijeli, ili da se podudarnost dva naslova otkrije na dubinskim i štaviše: mističnim poljima, aktivno uključujući čitaoca u odgonetanje i stvaranje značenja takve simbioze ili uspostavljanje tajnih veza.


Autor

(sic!) - časopis za po‐etička istraživanja i djelovanja

POVEZANI ČLANCI