Rubrika: Proza
Esej, Proza

Mirnes Sokolović: Silazeći u tamu trupova i cerebralnih loža

(jedna patofiziološka meditacija)                                                                                                                      Prvo je bio angažman u književnosti, logorologija i rat, po-etika, književna borba, onda dezangažman, pa rastrojstvo, somnambulije, kao kod nadrealista, zatim osvojeni..