Damir Šabotić
Stav

Damir Šabotić: U slavu borgesovca Borgesa

    Molim bogove svoje ili sveukupnost vremena                                                                                                                                            da moj život zasluži zaborav,                                                                                                                                             da moje ime bude Niko kao Odisejevo,                                                                                                                                              ali da..